Медичні навчальні заклади

Вищi медичнi навчальнi заклади України
Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця
01004, м.Київ, бульвар Шевченка, 13
e-mail: nmu@unmu.kiev.ua
www.nmu.edu.ua
Нацiональний фармацевтичний унiверситет України
61002, м.Харкiв, вул.Пушкiнська, 53
e-mail: mail@ukrfa.kharkov.ua
www.ukrfa.kharkov.ua
Буковинський державний медичний унiверситет
58000, м.Чернiвцi, площа Театральна, 2
e-mail: office@bsmu.edu.ua
www.bsmu.edu.ua
Вiнницький нацiональний медичний унiверситет iменi М.I.Пирогова
21018, м.Вiнниця, вул.Пирогова, 56
www.vnmu.vn.ua
Днiпропетровська державна медична академiя
49600, м.Днiпропетровськ, вул.Дзержинського, 9
e-mail: dsma@dsma.dp.ua
www.dsma.dp.ua
Донецький державний медичний унiверситет iм.М.Горького
83003, м.Донецьк, пр-т Iллiча, 16
www.dsmu.donetsk.ua
Запорiзький державний медичний унiверситет
69035, м.Запорiжжя, пр-т Маяковського, 26
http://www.zsmu.zp.ua
Івано-Франківський національний медичний університет
76000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Галицька, 2
e-mail: ma@ifdmu.edu.ua
www.ifdmu.edu.ua
Кримський державний медичний унiверситет iм.С.I.Георгiєвського
93006, м.Сiмферополь, бульвар Ленiна, 5/7
e-mail: office@csmu.strace.net
www.csmu.strace.net
Луганський державний медичний унiверситет
91045, м.Луганськ, вул.Iм.50-рiччя оборони Луганська, 1

Львiвський нацiональний медичний унiверситет iм.Данила Галицького
79010, м.Львiв, вул.Пекарська, 69
e-mail: Postmaser@meduniv.lviv.ua
www.meduniv.lviv.ua
Одеський державний медичний унiверситет
65100, м.Одеса, Валiхiвський пров., 2

Тернопільський державний медичний унiверситет iм. I.Я. Горбачевського
майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001
e-mail: university@tdmu.edu.te.ua
http://www.tdmu.edu.te.ua
Українська медична стоматологічна академія
36024, м.Полтава, вул.Шевченка, 23
www.umsa.edu.ua
Харкiвський нацiональний медичний унiверситет
61022, м.Харкiв, проспект Ленiна, 4
Нацiональна медична академiя пiслядипломної освiти iменi П.Л.Шупика
04112, м.Київ, вул.Дорогожицька, 9
www.kmapo.edu.ua
Запорiзька медична академія післядипломної освіти
69096, м.Запорiжжя, бульвар Вiнтера, 9

Харкiвська медична академiя пiслядипломноi освiти
61176, м.Харкiв, вул.Корчагiнцiв, 58
http://med.edu.ua
Київський Медичний iнститут Української асоцiацiї народної медицини
01004, м.Київ, вул.Толстого, 9
тел. (044) 224-99-92, ф. 238-68-58
e-mail: kmiuanm@org
www.kmiuanm.org