Завдання та функції

Завдання та функції навчального відділу
 1. Координація діяльності структурних навчальних підрозділів університету: деканатів факультетів, кафедр, навчально-методичного кабінету, предметних методичних комісій. 
 2. Організація роботи університету з  акредитації та ліцензування спеціальностей. 
 3. Планування і організація навчального процесу. 
 4. Розробка навчальних планів за спеціальностями, графіка навчального процесу, розкладів навчальних занять та іспитів. 
 5. Контроль ефективності та якості навчального процесу.
 6. Планування педагогічного навантаження кафедр. 
 7. Вивчення та впровадження передового досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, вищої медичної (фармацевтичної) освіти.  
 8. Впровадження у  діяльність навчальних підрозділів університету нових підходів до організації навчального процесу. Координація роботи деканатів і кафедр з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів. 
 9. Організаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу в університеті. Організація та проведення навчально-методичних конференцій і студентських олімпіад. 
 10. Адміністрування програмного забезпечення бази даних “Контингент”, контроль руху студентів. 
 11. Робота з підготовки інформаційно-аналітичних, статистичних та інших звітів.
 12. Контроль забезпечення студентської бібліотеки навчальною і навчально-методичною літературою.
 13. Планування видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті.