DIPLOMA SUPPLEMENT

Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 265 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260» Буковинський державний медичний університет видає Додаток до диплома Європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) випускникам, які виявлять бажання його отримати. Виготовлення Додатка здійснюється за кошти отримувача.

Виготовлення та видача Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка  здійснюється в порядку, затвердженому Наказом МОН України від 29.04.2010 № 365 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису». 

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) — це документ, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконане та успішно завершене особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності:
  • наявність даного додатка дозволяє спростити процедуру вступу до навчального закладу за кордоном;
  • містить інформацію про індивідуальне навчання та отримані компетентності; 
  • випускники мають більше можливостей для працевлаштування на європейському ринку праці. 

Зразок Diploma Supplement випускника БДМУ 2012 року

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) є бланком документа про вищу освіту, який виготовляється друкарським способом на захисному папері розміром стандартного аркуша паперу А4 (210×297 мм). Для захисту бланка використовується графічні елементи захисту: захисні сітки, мікрошрифти різної будови, захисні фарби. Нумерація використовується захисною фарбою, яка наноситься способом високого друку. Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної записки), яка є обов’язковою частиною документа, та розміщується в рамці у верхньому полі першого аркуша з метою надання загальної інформації щодо його призначення та змісту. Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Інші розділи заповнюються відповідно до загальної та індивідуальної інформації про випускника, яку надає деканат.

Для отримання Додатка до диплома Європейського зразка випускнику, який навчався за кредитно-модульною системою організації навчального процесу необхідно:

  • подати заяву в деканат на оформлення відповідного документу;
  • заповнити анкету українською та англійською мовами (правильно вказати прізвище та ім'я відповідно до закордонного паспорта);
  • провести оплату вартості документа.

Загальна сума оплати за єврододаток станом на 01 червня 2012 року складає 103 грн. 20 коп. Сума оплати може змінюватися у відповідності до вимог ІВС "Освіта" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За додатковою інформацією звертайтеся у відповідні деканати.


Comments